Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Omkostnader
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Programmet Kunskapslyftet

För programmet för höjande av utbildningsnivån hos vuxna, Kunskapslyftet, föreslås ett tilllägg av 2 miljoner euro. Tillägget gör det möjligt för ytterligare ca 500 personer att inleda sin utbildning. Som helhet taget är målet att stöda alla de utbildningsavtal om vilka kan överenskommas år 2005 med dem som genomför programmet.