Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Omkostnader
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Främjande av produktiviteten

För främjande av produktiviteten föreslås en anslagsökning om 5 miljoner euro.

För utvecklande och anskaffning av sådana processer och system för ekonomi-, personal-, och informationsförvaltning som främjar produktiviteten föreslås 12 miljoner euro och för främjande av elektroniska tjänster inom den offentliga förvaltningen 0,5 miljoner euro.