Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2005

Försvarsmakten

För utgifter för ändringar i index och valutakurser vilka hänför sig till beställningsfullmakter som gäller anskaffning av försvarsmateriel föreslås en anslagsökning om 10,1 miljoner euro. För reparation av ett Hornet 413-plan  som fick skador vid en flygolycka föreslås 15,1 miljoner euro.