Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Omkostnader
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Undersökning av olyckor och ersättning för brottsskador

För finansieringen av utgifterna för undersökning av olyckor, vilka varit större än beräknat, föreslås en anslagsökning om 0,7 miljoner euro. För finansieringen av brottsskadeersättningar föreslås en anslagsökning om 2,6 miljoner euro och för finansieringen av skadeersättningsutgifter som staten ådömts att betala föreslås en anslagsökning om 1,4 miljoner euro.