Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Omkostnader
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Naturkatastrofen i södra Asien

För utgifter som föranletts av naturkatastrofen i södra Asien föreslås en anslagsökning om sammanlagt ca 1,6 miljoner euro.