Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

Statens fastighetsarrangemang

I syfte att klarlägga ägar- och besittningsförhållandena begärs riksdagens samtycke till överlåtelse av två fastigheter. Det föreslås att finansministeriet berättigas att utan vederlag men på de villkor som hänför sig till naturvården till Åbo stad överlåta området Runsala med undantag för de områden som används av försvarsmakten och Åbo universitet, vilka förblir i statens ägo och besittning. I anslutning till villkoren för överlåtelsen förbinder sig Åbo stad att i fråga om området Runsala iaktta de författningar som gäller naturvård. Det föreslås att Senatfastigheter berättigas att till Helsingfors universitets fonder överlåta fastigheterna Helsingfors universitets huvudbyggnad, bibliotek och byggnaden Fabiania jämte byggnader till en köpesumma på 42,0 miljoner euro. Bakom båda överlåtelserna ligger en omtvistad ägar- och besittningssituation, som klargörs genom överlåtelserna och genom dem avslutas också de rättshandlingar som oklarheterna föranleder.