Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

Ramen för valperioden och ofördelad reserv

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås att ramanslagen ökas med ett nettobelopp på endast ca 33 miljoner euro, fastän propositionen innehåller flera utgiftsökningar av engångsnatur som skall hänföras till ramen. Anslagsposterna har i flera fall preciserats nedåt, vilket i stor utsträckning kompenserar de föreslagna tilläggens verkningar på anslagens totalnivå.

Tilläggsbudgetpropositionen innefattar ibruktagandet av nya lönesystem vid vissa ämbetsverk, vilket föranleder en justering av kostnadsnivån i ramen med ca 3 miljoner euro. När detta beaktas uppgår den justerade ramen för valperioden till 28 853 miljoner euro. Det föreslås att den totala summan av de utgifter som ingår i ramen, föreliggande tilläggsbudgetproposition medräknad, är 28 766 miljoner euro, varvid 87 miljoner euro kvarstår som en ofördelad reserv för 2005.