Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområdePDF-versio

62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 800 000 euro.

Förklaring:Anslagsminskningen föranleds av mindre utbetalningar till strukturfondsprogrammen än beräknat.


2005 II tilläggsb. -800 000
2005 I tilläggsb.
2005 budget 10 765 000
2004 bokslut 8 005 564
2003 bokslut 5 641 246