Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

10. MiljövårdPDF-versio

27. Bekämpning av miljöskador(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 000 000 euro.

Förklaring:Tilläggsanslaget är avsett för nödvändig anskaffning av utrustning för statens oljebekämpningsfartyg och för lager.

Ersättning motsvarande utgifterna för utrustning söks ur oljeskyddsfonden. Ersättningarna intäktsförs under moment 12.35.60.


2005 II tilläggsb. 1 000 000
2005 budget 2 467 000
2004 bokslut 2 282 716
2003 bokslut 2 909 000

66. Avfallsunderstöd för uttjänta bilar (reservationsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras 6 000 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av att anslaget under momentet inte kommer att användas år 2005.


2005 II tilläggsb. -6 000 000
2005 budget 6 000 000
2004 bokslut 10 000 000

77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 050 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av statens slutfinansieringsandel av överföringsledningen för Anjalankoski—Kotka.


2005 II tilläggsb. 1 050 000
2005 budget 11 900 000
2004 bokslut 10 000 000
2003 bokslut 10 900 000