Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

29. Samhällsorientering för återflyttare(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av sakkunnigarvoden och andra utgifter för den samhällsorientering som ordnas på basis av 48 § i utlänningslagen (301/2004) och för ordnande av den språkexamen som utarbetats för att testa kunskaperna i finska eller svenska.

Förklaring:Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2005 II tilläggsb.
2005 budget 900 000
2004 bokslut 612 248
2003 bokslut 311 559