Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

06. ArbetskraftspolitikenPDF-versio

21. Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 554 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av övergången till ett nytt lönesystem.


2005 II tilläggsb. 554 000
2005 I tilläggsb. 2 575 000
2005 budget 134 583 000
2004 bokslut 137 592 743
2003 bokslut 128 220 000

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 30 000 000 euro.

Förklaring:Anslagsminskningen föranleds av att antalet personer som får arbetsmarknadsstöd är mindre än beräknat.


2005 II tilläggsb. -30 000 000
2005 budget 995 208 000
2004 bokslut 1 016 688 200
2003 bokslut 995 478 373