Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 1 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen under momentet så att i enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland hänför sig 5 315 000 euro av bevillningsfullmakten under momentet till landskapet Kajanaland.

Förklaring:Anslagsminskningen föranleds av mindre utbetalningar till strukturfondsprogrammen än beräknat.


2005 II tilläggsb. -1 000 000
2005 I tilläggsb.
2005 budget 85 585 000
2004 bokslut 78 893 809
2003 bokslut 78 574 944