Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas programPDF-versio

61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 4 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen under momentet så att i enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland hänför sig 5 948 000 euro av bevillningsfullmakten under momentet till landskapet Kajanaland.

Förklaring:Anslagsminskningen föranleds av mindre utbetalningar än beräknat år 2005 till program som finansieras ur Europeiska socialfonden.


2005 II tilläggsb. -4 000 000
2005 I tilläggsb.
2005 budget 137 055 000
2004 bokslut 120 167 185
2003 bokslut 121 867 434

62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 1 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen under momentet så att i enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland hänför sig 5 315 000 euro av bevillningsfullmakten under momentet till landskapet Kajanaland.

Förklaring:Anslagsminskningen föranleds av mindre utbetalningar till strukturfondsprogrammen än beräknat.


2005 II tilläggsb. -1 000 000
2005 I tilläggsb.
2005 budget 85 585 000
2004 bokslut 78 893 809
2003 bokslut 78 574 944