Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       04. Prövningsnämnden
       18. Sjukförsäkring
       28. Annat utkomstskydd

Statsbudgeten 2005

17. Utkomstskydd för arbetslösaPDF-versio

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 9 000 000 euro.

Förklaring:Anslagsminskningen föranleds av att kalkylen över förmånsutgifter har preciserats.


2005 II tilläggsb. -9 000 000
2005 budget 580 000 000
2004 bokslut 592 000 000
2003 bokslut 562 000 000

51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 2 000 000 euro.

Förklaring:Anslagsminskningen föranleds av att kalkylen över förmånsutgifter har preciserats.


2005 II tilläggsb. -2 000 000
2005 budget 76 000 000
2004 bokslut 99 000 000
2003 bokslut 95 700 000

55. Statsandel till alterneringsersättning(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 5 000 000 euro.

Förklaring:Anslagsminskningen föranleds av att kalkylen över förmånsutgifter har preciserats.


2005 II tilläggsb. -5 000 000
2005 budget 35 000 000