Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       10. Förvaltning
       30. Företagspolitik
       60. Energipolitik

Statsbudgeten 2005

62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 11 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att bevillningsfullmakten ökar från 103 653 000 euro till 104 013 000 euro.

Förklaring:Anslagsminskningen föranleds av mindre utbetalningar till strukturfondsprogrammen än beräknat.

Tilläggsbehovet av bevillningsfullmakt, 360 000 euro, föranleds av större inkomster än beräknat från projekt som gäller produktion av små och medelstora företags kompetensutvecklingstjänster som delfinansieras från Europeiska socialfonden (ESF).

Fördelning av ökningen av bevillningsfullmakten enligt program (mn euro)
  Bevillningsfullmakt
Program Budget + I tilläggsb. II tilläggsb. Sammanlagt
       
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)      
Mål 1 43,533   43,533
Mål 2 37,943   37,943
Interreg 1,176   1,176
Sammanlagt 82,652   82,652
       
Europeiska socialfonden (ESF)      
Mål 1 2,059   2,059
Mål 2 2,493   2,493
Mål 3 12,747   12,747
Sammanlagt 17,299   17,299
Inkomster 3,702 0,360 4,062
Alla sammanlagt 103,653 0,360 104,013

Bevillningsfullmakten för 2005 beräknas föranleda utgifter om 21 374 000 euro år 2005, 51 435 000 euro år 2006, 26 003 000 euro år 2007 och 5 201 000 euro år 2008.


2005 II tilläggsb. -11 000 000
2005 I tilläggsb.
2005 budget 87 898 000
2004 bokslut 70 660 260
2003 bokslut 68 463 984