Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       10. Förvaltning
       30. Företagspolitik
       60. Energipolitik

Statsbudgeten 2005

42. Räntestöd till Finnvera Abp(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att specialfinansieringsbolaget får 2005 bevilja krediter som omfattas av specialräntestöd och beviljas i enlighet med stödprogram som stöds på näringspolitiska grunder till ett belopp av sammanlagt högst 132 912 000 euro, vilket belopp också inbegriper lån till kvinnliga företagare.

Förklaring:Bevillningsfullmakten för lån som omfattas av specialräntestöd höjs med 10 000 000 euro på grund av att efterfrågan på ifrågavarande lån varit större än beräknat.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas åsamka staten utgifter om 225 000 euro år 2006, 385 000 euro år 2007, 286 000 euro år 2008 och 273 000 euro åren 2009—2010.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2005 II tilläggsb.
2005 I tilläggsb.
2005 budget 17 320 000
2004 bokslut 17 494 338
2003 bokslut 20 510 367