Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       10. Förvaltning
       30. Företagspolitik
       60. Energipolitik

Statsbudgeten 2005

21. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 000 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att datasystemen vid företags- och sammanslutningslinjen förnyas. Det nuvarande handelsregister-, stiftelseregister- och företagsinteckningssystemet samt bildarkivet för bokslut ersätts med ett nytt datasystem som samtidigt förenhetligar den teknik som tillämpats i systemen, förbättrar servicen och ökar produktiviteten. Projektet finansieras också med anslag under moment 28.80.27 (Främjande av produktiviteten) och när det gäller att genomföra projektet iakttas i förklaringsdelen till momentet nämnda förfaranden enligt vilka finansministeriet och respektive ministerium har ingått ett samarbetsavtal om ökning av produktiviteten och realisering av nyttan av produktiviteten. Samarbetsavtalet skall även omfatta frågor som gäller projektplan, tidtabellen för genomförandet av projektet, resursering, totalfinansiering, styrning och rapportering samt projektets verkningar på styckkostnader och prissättningen av tjänster. De totala kostnaderna för projektet har preliminärt beräknats uppgå till ca 25 miljoner euro.


2005 II tilläggsb. 3 000 000
2005 I tilläggsb.
2005 budget 1 177 000
2004 bokslut -1 648 906
2003 bokslut -545 302