Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       24. Vägförvaltningen
       30. Sjöfartsverket

Statsbudgeten 2005

62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 2 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att bevillningsfullmakten ökar från 11 945 000 euro till 12 021 000 euro.

Förklaring:Anslagsminskningen föranleds av mindre utbetalningar till strukturfondsprogrammen än beräknat.

Ökningen av bevillningsfullmakten med 76 000 euro föranleds av att gemenskapsinitiativprogrammet tidigarelagts. Det anslag som krävs för genomförandet av programmet behövs år 2006. Därför ändras inte den sammanlagda fullmakt som beviljats för programmet.


2005 II tilläggsb. -2 000 000
2005 I tilläggsb. 770 000
2005 budget 13 293 000
2004 bokslut 5 755 872
2003 bokslut 4 320 843