Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       24. Vägförvaltningen
       30. Sjöfartsverket

Statsbudgeten 2005

64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 240 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas för upphandling av bränsle i anslutning till tjänster inom förbindelsefartygstrafiken.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av höjningen av prisnivån på bränslen.


2005 II tilläggsb. 240 000
2005 budget 8 700 000
2004 bokslut 8 491 000