Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       24. Vägförvaltningen
       30. Sjöfartsverket

Statsbudgeten 2005

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafikPDF-versio

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 71 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 45 000 euro av det stöd som beviljats av EU för IMAGE-projektet, 16 000 euro av ministeriets första betalningspost för VIKING MIP 2004-utredningsprojekt samt 10 000 euro av ministeriets första betalningspost för VIKING MIP 2004-genomförandeprojekt. Motsvarande inkomst har antecknats under moment 12.31.99.


2005 II tilläggsb. 71 000
2005 I tilläggsb. 144 000
2005 budget 81 275 000
2004 bokslut 82 439 000
2003 bokslut 83 134 000

64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 240 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas för upphandling av bränsle i anslutning till tjänster inom förbindelsefartygstrafiken.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av höjningen av prisnivån på bränslen.


2005 II tilläggsb. 240 000
2005 budget 8 700 000
2004 bokslut 8 491 000