Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       24. Vägförvaltningen
       30. Sjöfartsverket
            21. Basbanhållningen
            78. Vissa banprojekt

Statsbudgeten 2005

78. Vissa banprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 700 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att byggnadsarbetena i anslutning till projektet direktbanan Kervo—Lahtis framskridit under innevarande år. Fullmakten att ingå avtal i fråga om projektet ändras inte.

Projekt
    Fullmakt att ingå avtal Anslag  
Oavslutade projekt Färdig mn € Använt mn € Budget
mn €
I tilläggsb.
mn €
II tilläggsb. mn € Senare finansieringsbehov
mn €
               
Kervo—Lahtis, direktbana 2006 331,0 226,1 78,0 -3,7 4,7 25,9


2005 II tilläggsb. 4 700 000
2005 I tilläggsb. -2 800 000
2005 budget 102 700 000
2004 bokslut 153 539 431
2003 bokslut 102 770 850