Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       24. Vägförvaltningen
       30. Sjöfartsverket
            21. Basbanhållningen
            78. Vissa banprojekt

Statsbudgeten 2005

40. BanförvaltningscentralenPDF-versio

21. Basbanhållningen(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 6 520 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att ett anslag som motsvarar beloppet av det TEN-stöd från EU som intäktsförts under moment 12.31.40 anvisas för förnyande av föråldrade överbyggnader och för reinvesteringar.


2005 II tilläggsb. 6 520 000
2005 I tilläggsb. 8 935 000
2005 budget 285 000 000
2004 bokslut 299 713 000
2003 bokslut 289 901 000

76. Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 900 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av betalningen av slutersättningar för uträtningen av banlinjen på avsnittet Kuokkalankoski—Lempäälä.


2005 II tilläggsb. 900 000
2005 I tilläggsb. 900 000
2005 budget 700 000
2004 bokslut 2 270 045
2003 bokslut 3 381 137

78. Vissa banprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 700 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att byggnadsarbetena i anslutning till projektet direktbanan Kervo—Lahtis framskridit under innevarande år. Fullmakten att ingå avtal i fråga om projektet ändras inte.

Projekt
    Fullmakt att ingå avtal Anslag  
Oavslutade projekt Färdig mn € Använt mn € Budget
mn €
I tilläggsb.
mn €
II tilläggsb. mn € Senare finansieringsbehov
mn €
               
Kervo—Lahtis, direktbana 2006 331,0 226,1 78,0 -3,7 4,7 25,9


2005 II tilläggsb. 4 700 000
2005 I tilläggsb. -2 800 000
2005 budget 102 700 000
2004 bokslut 153 539 431
2003 bokslut 102 770 850