Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       24. Vägförvaltningen
       30. Sjöfartsverket

Statsbudgeten 2005

41. Tryggande av konkurrensförutsättningarna för lastfartyg samt passagerarfartyg i trafik mellan tredje länder vilka är upptagna i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 8 000 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av att antalet fartyg som omfattas av stödet minskat med sju under åren 2004—2005.


2005 II tilläggsb. -8 000 000
2005 budget 46 738 000
2004 bokslut 39 132 256
2003 bokslut 40 307 278