Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       24. Vägförvaltningen
            21. Basväghållningen
            78. Vissa vägprojekt
       30. Sjöfartsverket

Statsbudgeten 2005

78. Vissa vägprojekt(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 2 640 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att Vägförvaltningen berättigas att ingå en avtalsfullmakt för högst 15,7 miljoner euro i stället för den år 2003 beviljade avtalsfullmakten för högst 21,0 miljoner euro i fråga om projektet riksväg 4 Jyväskylä—Kirri, och en avtalsfullmakt för högst 12,7 miljoner euro i stället för högst 14,0 miljoner euro i fråga om projektet riksväg 8 invid Reso.

Förklaring:Från projektet första byggnadsetappen av riksväg 3 ringvägen väster om Tammerfors avdras 1 000 000 euro, från projektet riksväg 4 Lahtis—Heinola avdras 340 000 euro, från projektet riksväg 5 Jorois—Varkaus avdras 900 000 euro, från projektet riksväg 8 invid Reso avdras 1 300 000 euro och från projektet riksväg 13 vägförbindelse till gränsstationen i Nuijamaa avdras 600 000 euro. Behovet av tilläggsanslag för projektet riksväg 4 Jyväskylä—Kirri är 1 500 000 euro. Ändringarna i anslagsbehoven föranleds av ändrade tidtabeller för projekten och av förändringar i fullmakterna att ingå avtal. Avtalsfullmakten för projektet riksväg 4 Jyväskylä—Kirri minskar med 5 300 000 euro och avtalsfullmakten för projektet riksväg 8 invid Reso minskar med 1 300 000 euro. Fullmakterna att ingå avtal i fråga om övriga projekt ändras inte.

Med anledning av vad som anförts ovan kan under momentet göras ett avdrag om 2 640 000 euro.

Projekt              
    Fullmakt att ingå avtal Anslag
Oavslutade vägprojekt Färdig för trafik mn € Förändr.
mn €
Använt mn € Budget
mn €
II tilläggsb.
mn €
Senare finansieringsbehov mn €
               
Rv 3 Ringvägen väster om Tammerfors, 1:a byggnadsetappen 2006 57,0 - 25,5 19,0 -1,0 13,5
Rv 4 Lahtis—Heinola 2005 41,0 - 15,2 21,0 -0,34 5,1
Rv 4 Jyväskylä—Kirri 2005 21,0 -5,3 9,0 3,9 1,5 1,3
Rv 5 Jorois—Varkaus 2005 28,0 - 17,1 10,8 -0,9 1,0
Rv 8 invid Reso 2004 14,0 -1,3 11,4 2,6 -1,3 -
Rv 13 Vägförbindelse till gränsstationen i Nuijamaa 2005 14,5 - 5,0 8,6 -0,6 1,5
Sammanlagt   175,5 -6,6 83,2 65,9 -2,64 22,4


2005 II tilläggsb. -2 640 000
2005 budget 94 900 000
2004 bokslut 92 972 107
2003 bokslut 12 213 527