Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       24. Vägförvaltningen
       30. Sjöfartsverket

Statsbudgeten 2005

22. Forskning och utveckling(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 119 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 36 000 euro av ministeriets av EU beviljade betalningsandel av den fjärde betalningsposten för forskningsprojektet ERA-NET Transport, 37 000 euro av ministeriets första betalningspost för forskningsprojektet Europolar ERA-NET, 39 000 euro av ministeriets första betalningspost för VIKING MIP 2004-utredningsprojekt samt 7 000 euro av ministeriets första betalningspost för VIKING MIP 2004-genomförandeprojekt. Motsvarande inkomst har antecknats under moment 12.31.99.


2005 II tilläggsb. 119 000
2005 I tilläggsb. 54 000
2005 budget 6 850 000
2004 bokslut 7 064 000
2003 bokslut 8 211 000