Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       72. Livsmedelsverket
       90. Förvaltning

Statsbudgeten 2005

60. SkogsbrukPDF-versio

42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (fast anslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio och skogscentralerna, som är fordringsägare i Taimi-Tapio Oy, ges ett bemyndigande enligt 6 § 2 mom. i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) att med ett av jord- och skogsbruksministeriet särskilt givet tillstånd börja vidta arrangemang som hänför sig till avslutandet av saneringsprogrammet för Taimi-Tapio Oy så att minst 20 % av de fordringar som Tavastlands-Nylands och Birkalands skogscentraler har i form av ett stabiliserat I-lån som beviljats utan säkerhet skall betalas och resten av fordringarna efterskänks och att Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios fordringar i form av ett stabiliserat I-lån som beviljats utan säkerhet kvarstår med oförändrade villkor samt att Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio vid behov kan byta sina konvertibla skuldebrev mot aktier i bolaget.

Förklaring:Helsingfors tingsrätt fastställde saneringsprogrammet för Taimi-Tapio den 10 maj 1996. Bolagets saneringsprogram avslutas den 31 januari 2006. Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio samt Sydvästra Finlands och Tavastlands-Nylands skogscentraler är huvudägare i bolaget. Utöver andra fordringsägare är Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio och vissa skogscentraler fordringsägare i bolaget.

Övervakaren för saneringsprogrammet lade den 19 april 2005 fram ett förslag för bolagets fordringsägare angående de arrangemang som hänför sig till avslutandet av saneringsprogrammet. Av dessa arrangemang förutsätter den partiella efterskänkningen av Tavastlands-Nylands och Birkalands skogscentralers fordringar till ett belopp av ca 40 000 euro på ett stabiliserat I-lån som beviljats utan säkerhet, det att på den fordring som Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio har i form av ett stabiliserat I-lån som beviljats utan säkerhet inte i det här skedet betalas någonting och det att Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio vid behov skulle kunna byta ut sina konvertibla skuldebrev mot aktier i bolaget att riksdagen i samband med budgeten ger ett bemyndigande och jord- och skogsbruksministeriet ett särskilt tillstånd enligt 6 § 2 mom. i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2005 II tilläggsb.
2005 I tilläggsb. 595 000
2005 budget 43 677 000
2004 bokslut 44 510 000
2003 bokslut 43 750 000