Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       72. Livsmedelsverket
       90. Förvaltning

Statsbudgeten 2005

48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 250 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av de skador som förorsakades av de exceptionellt kraftiga översvämningarna våren 2005. Det totala skadebeloppet uppgår enligt preliminära bedömningar till ca 5 100 000 euro. Enligt lag kan högst 80 % av skadorna ersättas. På basis av det uppskattade totalbeloppet av skadorna uppgår ersättningarna till högst ca 4 100 000 euro. Då i budgeten för 2005 anvisats 841 000 euro för ersättningar för översvämningsskador, är behovet av tilläggsanslag därmed 3 250 000 euro. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar närmare om ersättningsnivån efter att behandlingen av ansökningarna om ersättning för skada har avslutats och man känner till skadornas omfattning.

Genomförandet av stödsystemet förutsätter kommissionens godkännande till de delar ersättningar betalas för skador som åsamkats jordbrukets produktionsbyggnader och växande gröda eller bärgad skörd på jordbruks- och trädgårdslägenheter. För dessa ersättningars vidkommande måste kommissionen informeras om att åtgärden utgör statsstöd.


2005 II tilläggsb. 3 250 000
2005 budget 841 000
2004 bokslut 4 841 000
2003 bokslut 841 000