Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       60. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       90. Konst och kultur
            50. Vissa understöd
       98. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2005

90. Konst och kulturPDF-versio

22. Statens konstmuseums omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 232 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds bl.a. av förhöjda energikostnader.


2005 II tilläggsb. 232 000
2005 I tilläggsb. 187 000
2005 budget 16 550 000
2004 bokslut 16 677 000
2003 bokslut 16 562 000

26. Finlands filmarkivs omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 11 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av övergången till ett nytt lönesystem.


2005 II tilläggsb. 11 000
2005 I tilläggsb. 27 000
2005 budget 3 417 000
2004 bokslut 3 399 000
2003 bokslut 3 483 000

50. Vissa understöd(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 400 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av beviljande av understöd för grundlig renovering av museet i riksdagssalen i Kauhajoki.


2005 II tilläggsb. 400 000
2005 budget 8 085 000
2004 bokslut 3 713 000
2003 bokslut 3 276 000