Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       60. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       90. Konst och kultur
       98. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2005

58. Understöd för ersättning av hyreskostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 30 000 euro under punkten Bostadsorganisationerna för studerande i dispositionsplanen.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att beloppet av de hyreskostnader som utgör grund för beviljande av understöd till bostadsorganisationerna har preciserats.


2005 II tilläggsb. 30 000
2005 I tilläggsb. 740 000
2005 budget 2 958 000
2004 bokslut 2 711 671
2003 bokslut 1 460 000