Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       60. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       90. Konst och kultur
       98. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2005

01. UndervisningsministerietPDF-versio

19. Mervärdesskatteutgifter inom undervisningsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 8 000 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att mervärdesskatteutgifterna är större än beräknat.


2005 II tilläggsb. 8 000 000
2005 budget 125 000 000
2004 bokslut 129 374 236
2003 bokslut 120 742 223

62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 7 000 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av mindre utbetalningar till strukturfondsprogram än beräknat.


2005 II tilläggsb. -7 000 000
2005 I tilläggsb.
2005 budget 67 129 000
2004 bokslut 56 966 424
2003 bokslut 55 548 985