Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       40. Tullverket

Statsbudgeten 2005

28. Projektet för elektronisk identifikation och betalningar över nätet inom den offentliga förvaltningen(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 450 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av utgifter i samband med genomförandet av den offentliga förvaltningens gemensamma projekt för elektronisk identifikation och betalning över nätet.

Förklaring:Syftet med projektet är att bygga upp en för staten och kommunerna gemensam plattform för elektronisk identifikation och betalning över nätet. Avsikten är att så många serviceproducenter som möjligt inom den offentliga förvaltningen skall kunna använda samma tekniska plattform då de producerar sådana tjänster för medborgarna som kräver identifikation och betalning över nätet. Det tekniska genomförandet av plattformen bedöms orsaka utgifter till ett belopp av sammanlagt 450 000 euro.

Avsikten är att informationssamhällsprogrammet skall finansieras med anslaget.


2005 II tilläggsb. 450 000