Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

17. Reparation av ett Hornet 413-plan(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 15 100 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter som föranleds av reparation och modifiering av ett Hornet 413-plan.

Betalningar enligt maximibeloppet för anslaget kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det tredje kvartalet 2005.

Förklaring:Avsikten med anslaget är att flygvapnets Hornet 413-plan som fick skador vid en flygolycka repareras och modifieras till ett tvåsitsigt skolflygplan. För tillfället har flygvapnet med tanke på verksamheten ett för litet antal tvåsitsiga flygplan och om redan ett flygplan får skador fördröjs hela pilotutbildningen vid flygvapnet.

Avsikten är att eventuella index- och valutakursutgifter för de utgifter som föranleds av reparationen och modifieringen av Hornet 413-planet finansieras av anslaget under moment 27.10.16.


2005 II tilläggsb. 15 100 000