Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

16. Anskaffning av försvarsmateriel(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 10 134 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen under momentet så att av anslaget får 493 248 000 euro användas till betalning av utgifter för tidigare beviljade beställningsfullmakter och till utgifter för ändringar i index och valutakurser i anslutning till dem.

Förklaring:Skillnaden mellan de tilläggsbehov som uppkommer på grund av stegringen i index och valutakurser i anslutning till beställningsfullmakterna och de avdrag som nedgången i index och valutakurser i anslutning till beställningsfullmakterna medför beräknas förorsaka utgifter om 21 163 182 euro 2005.

Behovet av tilläggsanslag föranleds av utgifter för ändringar i index och valutakurser, vilka grundar sig på mer detaljerade kalkyler per beställningsfullmakt än tidigare.

De utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder ändras inte med anledning av det som anförts ovan.


2005 II tilläggsb. 10 134 000
2005 I tilläggsb. -16 416 000
2005 budget 577 129 000
2004 bokslut 571 565 000
2003 bokslut 519 000 000