Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       05. Länsstyrelserna
       07. Häradena
       75. Polisväsendet

Statsbudgeten 2005

62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 1 000 000 euro.

Förklaring:Anslagsminskningen föranleds av mindre utbetalningar till strukturfonderna än beräknat.


2005 II tilläggsb. -1 000 000
2005 I tilläggsb.
2005 budget 29 402 000
2004 bokslut 26 448 694
2003 bokslut 23 088 338