Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       05. Länsstyrelserna
       07. Häradena
       75. Polisväsendet

Statsbudgeten 2005

98. Utveckling av regionernaPDF-versio

61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 9 300 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att bevillningsfullmakten höjs från 159 311 000 euro till 159 811 000 euro.

Förklaring:Anslagsminskningen föranleds av att utbetalningarna för projekt som finansieras ur Europeiska regionala utvecklingsfonden år 2005 är mindre än beräknat. Ökningen av bevillningsfullmakten med 500 000 euro föranleds av att vissa projekt inom mål 1-programmet i östra Finland vilka ursprungligen hade planerats för 2006 har tidigarelagts. Avsikten är att en motsvarande minskning av bevillningsfullmakten beaktas i propositionen om komplettering av budgetpropositionen för 2006.


2005 II tilläggsb. -9 300 000
2005 I tilläggsb.
2005 budget 126 426 000
2004 bokslut 117 123 093
2003 bokslut 107 064 551

62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 1 000 000 euro.

Förklaring:Anslagsminskningen föranleds av mindre utbetalningar till strukturfonderna än beräknat.


2005 II tilläggsb. -1 000 000
2005 I tilläggsb.
2005 budget 29 402 000
2004 bokslut 26 448 694
2003 bokslut 23 088 338