Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       05. Länsstyrelserna
       07. Häradena
       75. Polisväsendet

Statsbudgeten 2005

32. Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindelningen samt understöd till kommunsamarbete(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att i samband med sådana ändringar i kommunindelningen som görs 2005 och som träder i kraft vid ingången av 2006 kan förbindelser ingås om betalning av stöd för investerings- och utvecklingsprojekt 2006 till ett belopp av högst 1 700 000 euro.

Förklaring:Behovet av fullmakt föranleds av att den bestämmelse i kommunindelningslagen som gäller stöd för investerings- och utvecklingsprojekt inte då budgeten för 2005 och den första tilläggsbudgeten för samma år bereddes gällde kommunsammanslagningar som genomförs efter ingången av 2006. En lag om ändring av kommunindelningslagen trädde i kraft den 1 april 2005 och i den förlängdes giltighetstiden för den tidsbundna bestämmelsen om stöd för investerings- och utvecklingsprojekt så att den tillämpas på ändringar i kommunindelningen som träder i kraft vid ingången av åren 2006—2009.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2005 II tilläggsb.
2005 budget 41 000 000
2004 bokslut 7 344 117
2003 bokslut 7 932 102