Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       05. Länsstyrelserna
       07. Häradena
       75. Polisväsendet

Statsbudgeten 2005

97. Understöd åt kommunerPDF-versio

32. Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindelningen samt understöd till kommunsamarbete(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att i samband med sådana ändringar i kommunindelningen som görs 2005 och som träder i kraft vid ingången av 2006 kan förbindelser ingås om betalning av stöd för investerings- och utvecklingsprojekt 2006 till ett belopp av högst 1 700 000 euro.

Förklaring:Behovet av fullmakt föranleds av att den bestämmelse i kommunindelningslagen som gäller stöd för investerings- och utvecklingsprojekt inte då budgeten för 2005 och den första tilläggsbudgeten för samma år bereddes gällde kommunsammanslagningar som genomförs efter ingången av 2006. En lag om ändring av kommunindelningslagen trädde i kraft den 1 april 2005 och i den förlängdes giltighetstiden för den tidsbundna bestämmelsen om stöd för investerings- och utvecklingsprojekt så att den tillämpas på ändringar i kommunindelningen som träder i kraft vid ingången av åren 2006—2009.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2005 II tilläggsb.
2005 budget 41 000 000
2004 bokslut 7 344 117
2003 bokslut 7 932 102

34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning(fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 10 000 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att kommunernas ekonomi är sämre än vad som förutsetts. Arbetskonflikterna våren 2005 har bidragit till att kommunernas ekonomi försämrats.


2005 II tilläggsb. 10 000 000
2005 budget 30 000 000
2004 bokslut 48 068 000
2003 bokslut 47 092 000

36. Statsbidrag till kommuner och samkommuner för kostnader i anslutning till naturkatastrofen i Asien(fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 476 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att de extra kostnaderna för eftervården i samband med krisen i Asien är större än beräknat.


2005 II tilläggsb. 476 000
2005 I tilläggsb. 1 250 000