Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 145 000 euro.

Förklaring:Anslaget är avsett för sådana utgifter enligt leveransavtalet som föranleds av ändringar i index i fråga om de utgifter vilka föranleddes av den fullmakt för beställning av två bevakningsfartyg i Tursas-klassen som beviljades i den första tilläggsbudgeten för 2003.


2005 II tilläggsb. 145 000
2004 bokslut 8 957 000
2003 bokslut 13 305 000