Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

90. GränsbevakningsväsendetPDF-versio

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 174 000 euro.

Vid gränsbevakningsväsendet indras en tjänst som generalmajor eller konteramiral (A31) och inrättas samtidigt en tjänst som general eller amiral (A31).

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 1 330 000 euro av övergången till ett nytt lönesystem och 350 000 euro av prisstegringen på bränsle.


2005 II tilläggsb. 2 174 000
2005 I tilläggsb. 4 192 000
2005 budget 192 510 000
2004 bokslut 191 092 000
2003 bokslut 185 743 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 145 000 euro.

Förklaring:Anslaget är avsett för sådana utgifter enligt leveransavtalet som föranleds av ändringar i index i fråga om de utgifter vilka föranleddes av den fullmakt för beställning av två bevakningsfartyg i Tursas-klassen som beviljades i den första tilläggsbudgeten för 2003.


2005 II tilläggsb. 145 000
2004 bokslut 8 957 000
2003 bokslut 13 305 000