Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       01. Ministeriet och myndigheter i samband med det
       10. Domstolsväsendet
       30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp
       50. Verkställighet av straff
            21. Omkostnader för verkställighet av straff
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2005

50. Verkställighet av straffPDF-versio

21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 470 000 euro.

Förklaring: Av tilläggsanslaget föranleds 10 000 euro av övergången till ett nytt lönesystem och 1 260 000 euro av en ökning av antalet fångar samt 2 200 000 euro av utgifter av engångsnatur för tryggandet av fångvårdsväsendets verksamhetsförutsättningar och utvecklandet av datasystemen inom fångvården.


2005 II tilläggsb.3 470 000
2005 I tilläggsb.2 319 000
2005 budget183 150 000
2004 bokslut180 403 000
2003 bokslut173 640 000