Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       10. Domstolsväsendet

Statsbudgeten 2005

30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälpPDF-versio

21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget blir ett nettoanslag.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av övergången till ett nytt lönesystem.


2005 II tilläggsb. 5 000
2005 I tilläggsb. 403 000
2005 budget 20 800 000
2004 bokslut 20 714 000
2003 bokslut 17 826 000