Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       01. Ministeriet och myndigheter i samband med det
       10. Domstolsväsendet
       30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp
            21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentklagonämndens omkostnader
       50. Verkställighet av straff
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2005

30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälpPDF-versio

21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget blir ett nettoanslag.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av övergången till ett nytt lönesystem.


2005 II tilläggsb.5 000
2005 I tilläggsb.403 000
2005 budget20 800 000
2004 bokslut20 714 000
2003 bokslut17 826 000