Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       01. Ministeriet och myndigheter i samband med det
       10. Domstolsväsendet
            23. Omkostnader för övriga domstolar
            29. Särskilda utgifter
       30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp
       50. Verkställighet av straff
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2005

10. DomstolsväsendetPDF-versio

23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 500 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av utgifter av engångsnatur på 500 000 euro för att råda bot på anhopningen av besvär gällande bilskatt, 650 000 euro för att råda bot på anhopningen vid försäkringsdomstolen samt 350 000 euro för förnyande av den digitala rättssalsteknologin.


2005 II tilläggsb.1 500 000
2005 I tilläggsb.3 225 000
2005 budget197 820 000
2004 bokslut197 376 000
2003 bokslut189 533 000

29. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 400 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av en ökning av utgifterna för skadestånd.


2005 II tilläggsb.1 400 000
2005 budget6 400 000
2004 bokslut5 685 559
2003 bokslut6 950 018