Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

25. Civilpersonalens deltagande i krishantering(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 500 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av finansiering i form av ett engångsbelopp som anvisas Crisis Management Initiative ry (CMI) för civil krishanteringsverksamhet.


2005 II tilläggsb. 500 000
2005 I tilläggsb. 124 000
2005 budget 14 392 000
2004 bokslut 10 313 260
2003 bokslut 10 925 237