Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

22. Utgifter för underhåll av Finlands fredsbevarande styrkor (förslagsanslag)

Dispositionsplanen för momentet ändras som följer:

Ändringar i dispositionsplanen (euro)
    Ursprunglig dispositionsplan I tilläggsb. II tilläggsb. Ändrad dispositionsplan
           
01. Utgifter för Finlands FN-avdelning på Cypern (UNFICYP-operationen) 175 000 -78 000 - 97 000
02. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Eritrea (UNMEE-operationen) 406 000 - -238 000 168 000
03. Utgifter för den fredsbevarande operationen i Liberia (UNMIL-operationen) 192 000 - +7 000 199 000
04. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Kosovo (KFOR-operationen) 24 523 000 +2 105 000 - 26 628 000
05. Gemensamma utgifter 2 190 000 - -253 000 1 937 000
06. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Bosnien-Hercegovina (ALTHEA/EUFOR-operationen) 10 625 000 +839 000 - 11 464 000
07. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan (UNMIS-operationen) - +202 000 - 202 000
08. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Afghanistan (ISAF-operationen) 5 860 000 - +465 000 6 325 000
09. I reserv för merutgifter för pågående operationer, för eventuella nya fredsbevarande operationer samt för andra utgifter för den fredsbevarande verksamheten 2 669 000 -2 469 000 - 200 000
10. AMIS II-operationens utgifter - - +19 000 19 000
  Sammanlagt 46 640 000 +599 000 - 47 239 000

Förklaring:Tilläggsbehovet av 465 000 euro under punkt 08. i dispositionsplanen föranleds av en utökning av Finlands fredsbevarande styrka i Afghanistan (ISAF-operationen) från 82 personer till 92 personer. Tilläggsbehovet av 7 000 euro under punkt 03. i dispositionsplanen föranleds av en höjning av arbetsgivares pensionsavgifter. Till dispositionsplanen har fogats en ny punkt 10. AMIS II-operationens utgifter, eftersom Finland i enlighet med beslutet av den 1 september 2004 som ett led i EU:s åtgärder deltar i Afrikanska unionens AMIS II-operation i Sudan. Operationen föranleder utgifter om sammanlagt 19 000 euro år 2005. Ovan nämnda tillläggsbehov i dispositionsplanen finansieras med ändringar under punkt 02. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Eritrea (UNMEE-operationen) och punkt 05. Gemensamma utgifter i dispositionsplanen.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2005 II tilläggsb.
2005 I tilläggsb. 599 000
2005 budget 46 640 000
2004 bokslut 49 113 697
2003 bokslut 47 889 858