Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

21. Omkostnader för statsrådets kansli(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 120 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av utgifter som föranleds av förberedelserna för inrättandet av EU:s kemikalieverk i Helsingfors.


2005 II tilläggsb. 120 000
2005 I tilläggsb. 206 000
2005 budget 21 738 000
2004 bokslut 20 026 000
2003 bokslut 21 430 000