Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2005 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2005

YHTEENVETOTAULUKOT

Tuloarviot osastoittain vuosina 2003—20051)Tunnus


Osasto
v. 2003
tilinpäätös
milj. €
v. 2004
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2005
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2004—2005
milj. €%11.
Verot ja veronluonteiset tulot
30 263
30 343
31 065
722
2
12.
Sekalaiset tulot
3 920
4 281
4 569
288
7
13.
Korkotulot ja voiton tuloutukset
994
1 022
929
- 93
- 9
15.
Lainat
1 236
1 419
1 292
- 126
- 9

Yhteensä
36 413
37 065
37 855
791
2

1) Taulukossa tuloarviot on esitetty osastoittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat pääluokittain vuosina 2003—20051)Tunnus


Pääluokka
v. 2003
tilinpäätös
milj. €
v. 2004
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2005
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2004—2005
milj. €%21.
Eduskunta
111
101
97
- 3
- 3
22.
Tasavallan presidentti
7
8
9
0
0
23.
Valtioneuvosto
45
48
49
1
2
24.
Ulkoasiainministeriön hallinnonala
709
766
826
59
8
25.
Oikeusministeriön hallinnonala
641
671
662
- 8
- 1
26.
Sisäasiainministeriön hallinnonala
1 419
1 443
1 507
64
4
27.
Puolustusministeriön hallinnonala
2 006
2 073
2 149
76
4
28.
Valtiovarainministeriön hallinnonala
4 987
5 345
5 553
209
4
29.
Opetusministeriön hallinnonala
5 786
6 054
6 197
144
2
30.
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
2 544
2 687
2 725
37
1
31.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
1 755
1 778
1 774
- 4
- 0
32.
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
914
964
976
12
1
33.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
8 571
9 364
10 028
664
7
34.
Työministeriön hallinnonala
2 092
2 305
2 164
- 141
- 6
35.
Ympäristöministeriön hallinnonala
657
676
691
15
2
36.
Valtionvelan korot
4 653
2 782
2 447
- 335
- 12
37
Valtionvelan vähentäminen


Yhteensä
36 897
37 065
37 855
791
2

1) Taulukossa määrärahat on esitetty pääluokittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2003—20051)Tunnus


Menolaji
v. 2003
tilinpäätös
milj. €
v. 2004
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2005
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2004—2005
milj. €%01-03
Palkkaukset2)
6
6
8
2
33
04-07
Eläkkeet
2 795
2 978
3 014
36
1
16-18
Puolustusmateriaalin hankkiminen
519
573
577
5
1
21-27
Toimintamenot
6 819
7 003
7 155
152
2
08-15,
19-29 Muut kulutusmenot
1 392
1 420
1 396
- 24
- 2
01-29
Kulutusmenot
11 531
11 980
12 151
171
1
30-39
Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym.
6 304
6 916
7 396
480
7
40-49
Valtionavut elinkeinoelämälle
2 670
2 772
2 819
47
2
50-59
Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille
6 862
7 186
7 151
- 35
- 0
60
Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle
1 785
1 928
2 203
275
14
61-62
EU:n rakennerahasto-osuudet ja vastaavat valtion rahoitusosuudet
570
717
727
10
1
63-65
Muut siirrot kotimaahan
201
249
285
36
14
66-68
Siirrot ulkomaille
497
550
604
55
10
69
Siirrot EU:lle
1 338
1 415
1 513
98
7
30-69
Siirtomenot
20 227
21 733
22 698
965
4
70-73
Kaluston hankinta
41
19
7
- 13
- 68
74-75
Talonrakennukset
47
15
15
0
0
76
Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt
33
42
54
12
29
77-79
Maa- ja vesirakennukset
291
373
308
- 65
- 17
70-79
Reaalisijoitukset
412
449
384
- 66
- 15
80-86
Valtion varoista myönnettävät lainat
77
70
67
- 3
- 4
87-89
Muut finanssisijoitukset
10
3
3


80-89
Lainat ja muut finanssisijoitukset
87
73
70
- 3
- 4
70-89
Sijoitusmenot
499
522
453
- 69
- 13
90-92
Valtionvelan korot
4 639
2 769
2 433
- 336
- 12
93-94
Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta3)

95-99
Muut ja erittelemättömät menot
1
60
120
60
100
90-99
Muut menot
4 640
2 829
2 553
- 276
- 10

Yhteensä
36 897
37 065
37 855
791
2

1) Kukin momentti on varustettu menon laatua osoittavalla numerotunnuksella. Näiden numerotunnusten perusteella menot on koottu laadun mukaisiin ryhmiin. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

2) Sisältää vain näillä momenttinumerotunnuksilla olevat palkkausmäärärahat, muut sisältyvät toimintamenoihin.

3) Velanhallinnan menot otetaan huomioon momentilla Nettolainanotto ja velanhallinta (15.03.01), mikäli talousarvio on alijäämäinen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 200320042005Muutos %
  varsinainenvarsinainen 
 tilinpäätöstalousarviotalousarvio2004—2005
     
Tulo- ja varallisuusvero11 81212 21011 973-2
Arvonlisävero10 26410 21411 0088
Muut verot8 1877 9198 0842
Muut tulot5 0775 4485 8517
Yhteensä35 34035 79136 9163
Nettolainanotto ja velanhallinta1)1 0731 273940 
Tuloarviot yhteensä36 41337 06537 8552
     
Kulutusmenot11 53111 98012 1511
Siirtomenot20 22721 73322 6984
Sijoitusmenot499522453-13
Muut menot4 6402 8292 553-10
Määrärahat yhteensä36 89737 06537 8552
     
Tilinpäätösalijäämä-484-- 

1) Sisältää nettoutettuna 234 milj. euroa velanhallinnan menoja vuonna 2003, tuloja 60 milj. euroa vuonna 2004 ja velanhallintamenoja 8 milj. euroa vuonna 2005.

Kansantalouden kehitys

 20012002*2003*2004**2005**
      
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa135,5139,8142,5147153
Bruttokansantuote, määrän muutos, %1,12,32,03,22,8
Työttömyysaste, %9,19,19,08,88,5
Työllisyysaste, %67,767,767,367,167,3
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %2,61,60,90,21,8
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %5,05,04,14,24,4