Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2005

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Momentille merkitään nettotuloa 869 825 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Varsinaisessa talousarviossa momentille merkittiin 187 405 000 euroa. Eduskunnalle 26.11.2004 annetussa täydentävässä esityksessä momentille merkittiin 522 012 000 euroa eli 334 607 000 euroa enemmän. Tämän toisen täydentävän esityksen tulojen ja menojen muutoksista johtuen momentille merkitään 347 813 000 euroa enemmän eduskunnalle aiemmin annettuun täydentävään esitykseen nähden.

Tulojen ja menojen erittely
   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto (netto) 877 825 000
Emissiovoitot (netto) -
Menot  
Pääomatappiot (netto) 8 000 000
Nettotulot 869 825 000


2005 talousarvio 869 825 000
2004 III lisätalousarvio -31 654 000
2004 II lisätalousarvio -375 540 000
2004 I lisätalousarvio -833 949 000
2004 talousarvio 1 273 489 000
2003 tilinpäätös 1 073 329 031