Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
       01. Opetusministeriö
       10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus
       20. Ammattikorkeakouluopetus
       40. Yleissivistävä koulutus
       60. Ammatillinen koulutus
       69. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö
       88. Tiede
       90. Taide ja kulttuuri
       98. Liikuntatoimi
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2005

29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa: Täydentävässä talousarvioesityksessä opetusministeriön hallinnonalan valtionosuudet on mitoitettu ottaen huomioon hallituksen esitys valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen jaksottaminen neljälle vuodelle (HE 181/2004), valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä euromääristä vuonna 2005 (880/2004), kansanopistojen, valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten ja opintokeskusten tarkistetut yksikköhinnat vuodelle 2005 sekä tarkistetut kuntien verotuloihin perustuvat valtionosuuksien tasauserät.

Valtionosuudet opetusministeriön hallinnonalalla (1 000 euroa)
  2004
varsinainen
talousarvio
2005
esitys
2004/2005
lisäys
     
29.20.30Ammattikorkeakoulut336 797345 2408 443
29.40.30Yleissivistävä koulutus1 727 4601 773 91246 452
29.60.30Ammatillinen koulutus417 510429 61612 106
29.60.31Oppisopimuskoulutus104 238107 1622 924
29.69.30Kansalaisopistot75 06876 7881 720
29.69.50Kansanopistot45 28245 924642
29.69.51Ammatilliset erikoisoppilaitokset17 03317 425392
29.69.55Opintokeskukset12 87813 186308
29.69.56Kesäyliopistot4 1154 414299
29.90.30 ja 52Kirjastot91 40693 6602 254
29.90.31 ja 52Teatterit ja orkesterit42 55743 013456
29.90.32 ja 52Museot16 87818 0361 158
29.98.50 ja 52Liikunnan koulutuskeskukset15 51915 908389
29.90.33Kuntien kulttuuritoiminta6 6336 65017
29.98.50Kuntien liikuntatoimi15 36315 43572
29.99.50Kuntien nuorisotyö6 0246 10076
Yhteensä 2 934 7613 012 46977 708
     
Arvio valtionosuuksien jakautumisesta   
     
Kunnat ja kuntayhtymät (77 %)2 259 7662 319 60159 835
* Kunnat 1 242 8711 275 78132 909
* Kuntayhtymät 1 016 8951 043 82126 926
Yksityiset (23 %)674 995692 86817 873