Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Talouskehitys
        Tuloarviot
        Määrärahat ja tasapaino
        Rauhanturvaaminen
        Puolustusvoimat
        Kuntien valtionosuudet
        Etuusmenot
        Uudet palkkausjärjestelmät
        Vaalikauden kehys
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2005

Talouskehitys

Suomen talous on kuluvana vuonna kasvanut ennakkotietoja nopeammin. Investoinnit näyttävät käynnistyneen parin vuoden supistumisen jälkeen mutta talouskasvua pitkään ylläpitänyt kulutuksen voimakas kasvu on vaimenemassa.

Taulukko 1. Kansantalouden kehitys

 2001*2002*2003**2004**2005
      
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa135,5139,8142,5148153
Bruttokansantuote, määrän muutos, %1,12,32,03,22,8
Työttömyysaste, %9,19,19,08,88,5
Työllisyysaste, %67,767,767,367,167,3
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %2,61,60,90,21,8
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %5,05,04,14,24,4

Kokonaistuotannon kasvu yltänee tänä vuonna 3,2 prosenttiin ja 2,8 prosenttiin vuonna 2005. Työttömyysasteen arvioidaan alentuvan 8½ prosenttiin vuonna 2005 ja alueellisten työttömyyserojen uskotaan hieman tasoittuvan. Valtion talous painuu ensi vuonna lievästi alijäämäiseksi mutta valtionvelka suhteessa kokonaistuotantoon jatkaa alenemistaan.

Taulukko 2. Julkisen talouden keskeisiä tunnuslukuja kansantalouden tilinpidon mukaan

 20012002*2003*2004**2005**
 suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, %
Verot ja sosiaaliturvamaksut45,845,844,844,444,4
Julkisyhteisöjen menot49,250,151,150,950,8
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto5,24,32,12,01,8
    Valtionhallinto2,01,40,20,0-0,5
    Paikallishallinto-0,4-0,2-0,5-0,4-0,3
    Työläkelaitokset3,53,02,72,62,6
    Muut sosiaaliturvarahastot0,10,0-0,2-0,20,1
Julkisyhteisöjen velka43,842,645,644,643,4
Valtionvelka45,642,444,443,041,6