Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
        Tasapaino
        Kehys
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2005

Tuloarviot

Lisätalousarvioesityksessä verojen ja veronluonteisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi 208 milj. eurolla. Vuoden 2004 verotuksen valmistumisesta saatujen tietojen perusteella tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota korotetaan 70 milj. eurolla. Arvonlisäveron veropohjan kasvu on jatkunut aiemmin arvioitua nopeampana, minkä seurauksena arvonlisäveroa arvioidaan kertyvän 130 milj. euroa aiemmin arvioitua enemmän. Korkotulon lähdeveron tuottoennustetta korotetaan 8 milj. eurolla toteutuneiden kertymätietojen perusteella.