Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Tuloarviot
        Tasapaino
        Kehys
        Tie- ja rataverkko
        Kioton mekanismien käyttö
        Valtionvelan korot
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2005

Tuloarviot

Lisätalousarvioesityksessä verojen ja veronluonteisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi 208 milj. eurolla. Vuoden 2004 verotuksen valmistumisesta saatujen tietojen perusteella tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota korotetaan 70 milj. eurolla. Arvonlisäveron veropohjan kasvu on jatkunut aiemmin arvioitua nopeampana, minkä seurauksena arvonlisäveroa arvioidaan kertyvän 130 milj. euroa aiemmin arvioitua enemmän. Korkotulon lähdeveron tuottoennustetta korotetaan 8 milj. eurolla toteutuneiden kertymätietojen perusteella.